You are currently viewing Różne rodzaje grzejników. Jak wybrać najodpowiedniejszy?

Różne rodzaje grzejników. Jak wybrać najodpowiedniejszy?

Niewiele osób poświęca uwagę wyborowi grzejników, uznając, że nie ma między nimi zbyt dużych różnic i kierują się wyłącznie ich mocą. Tymczasem grzejniki różnią się znaczenie ze względu na materiał, z którego są wykonane oraz kształt i wygląd – dwa ostatnie czynniki pozwalają dobrać najodpowiedniejsze ze względów estetycznych, a pierwszy wybrać ten, który najbardziej odpowiada wymaganiom. W dzisiejszym wpisie zajmę się wymienieniem różnych rodzajów grzejników.

  • Ze względu na budowę wyróżniamy grzejniki: płytowe, konwektorowe (w tym kanałowe), członowe i drabinkowe. Osobną grupę stanowią grzejniki dekoracyjne.
  • Ze względu na materiał wyróżniamy grzejniki: żeliwne, stalowe, aluminiowe i miedziano-aluminiowe
  • Grzejniki różnią się znacznie również wymiarami: mogą mieć wysokość od 30 do 90 cm, długość od 30 do 300 cm i grubość od ok. 5 do ok. 17 cm, zależnie od ilości płyt, z których są  zbudowane (1-3)

termostat

grzejnik żeliwny