You are currently viewing Kiedy trzeba stosować skrzynkę instalacyjną?

Kiedy trzeba stosować skrzynkę instalacyjną?

Pewne elementy instalacji przesyłowych, nie mogą być zabudowywane. W szczególności dotyczy to jednak tych ich elementów które są konieczne dla prawidłowego wykonywania okresowych prac instalacyjnych. Elementy takie jak tablica rozdzielcza instalacji elektrycznej, zawór gazu, czy aparatura pomiarowa instalacji produkcyjnej, wymagają więc ochrony w zupełnie inny sposób.

Tablica rozdzielcza instalacji elektrycznej

drzwiczkiZazwyczaj w tym celu wykorzystywane są specjalne skrzynki, w których wspomniane elementy mogłyby być skutecznie chronione. Ich przykładem jest z całą pewnością metalowa skrzynka instalacyjna, która to musi być stosowana w pewnych, ściśle określonych sytuacjach. Przede wszystkim do jej stosowania są zobowiązani wszyscy właściciele jak również zarządcy instalacji takich jak instalacja gazowa elektryczna czy też produkcyjna. W ich przypadku, dostępności do pewnych ich elementów, jest bardzo ważna do przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych. Z drugiej jednak strony należy się upewnić, że osoby niepowołane nie będą miały do pewnych elementów takich instalacji dostępu.

rozdzielcza instalacji elektrycznejJest to w szczególności ważne biorąc pod uwagę, że styczność z nimi groziłaby pewnym zagrożeniem zarówno dla zdrowia, jak też i życia. Z tego też względu, skrzynka instalacyjna powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, oraz wyposażona w równie solidne, wykonane ze stali drzwiczki. Drzwiczki te powinny być oczywiście wyposażone w zamknięcie na kluczyk. ze skrzynek instalacyjnych powinno się jednak również korzystać w przypadku aparatury pomiarowej, wykorzystywanej do kontroli instalacji produkcyjnych. Warto pamiętać jednak o tym, że w takich warunkach konieczne jest korzystanie ze skrzynek, spełniających najwyższe normy wytrzymałości, oraz szczelności. W zakładach produkcyjnych występują bowiem zazwyczaj bardzo trudne warunki, związane zarówno z bardzo wysokimi temperaturami, oraz wysokim poziomem zapylenia. Dlatego też same skrzynki, jak i dostarczane wraz z nimi drzwiczki, powinny spełniać możliwie jak najwyższe normy szczelności aby niekorzystne warunki nie mogły przez nie przeniknąć. W obecnym czasie bardzo dużo uwagi poświęca się odpowiedniemu zabezpieczeniu różnego rodzaju instalacji. Wszystko po to, aby upewnić się, że ich użytkownikom nie będzie groziło żadne niebezpieczeństwo.

Szczególnie istotne okazuje się być zabezpieczanie pewnych elementów takich właśnie instalacji, z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju drzwiczek, oraz dobranych do nich skrzynek. Powinny być one odpowiednio solidne wykonane, najlepiej ze stali nierdzewnej.

więcej na: http://www.inoxpol.net