You are currently viewing Jak prawidłowo wykonać kraking?

Jak prawidłowo wykonać kraking?

Stosowanie tak zwanych bez wykopowych metod naprawy różnych instalacji staje się coraz bardziej popularne. Duży wpływ na to miał fakt, że jedynie te metody umożliwiają osiągnięcie szybkich rezultatów, bez konieczności ponoszenia kosztów, związanych z utworzeniem wykopu w jezdni. Oczywiście ważne jest, by stosować te najbardziej sprawdzone metody, w postaci na przykład metody wyburzeniowej.

Kraking – bezwykopowa metoda naprawy instalacji

bezwykopowa naprawaCieszy się ona tak dużym uznaniem przede wszystkim ze względu na fakt, że umożliwia jednoczesne usunięcie uszkodzonego odcinka instalacji oraz zastąpienie go zupełnie nowym. Jest to znaczna przewaga, którą ma skuteczny kraking statyczny nad przewiertami kierunkowymi. Również sam przebieg obu tych bez wykopowych metod znacznie się różni. Kraking statyczny polega na usunięciu starego elementu rurociągu, z użyciem odpowiedniej głowicy, która jest połączona z wyciągarką. Dzięki temu, nie tylko stary kanał jest usuwany, ale jednocześnie przestrzeń wokół rury. zostaje w mniejszym lub większym stopniu poszerzona. Kawałki starej rury są zazwyczaj wciskane w grunt za pośrednictwem głowicy burzącej, dzięki temu, nie ma konieczności ich ręcznego usuwania z kanału.

 

pracownik budowlanyOczywiście, aby kraking był w ogóle możliwy, bardzo ważne jest zastosowanie w tej metodzie odpowiednich rur. Zazwyczaj są to rury segmentowe, które mogą być wykonane z tworzywa PVC, lub też PE. Czasem, ale nieco rzadziej, stosowana jest również w tej metodzie ciągła rura wykonana z polipropylenu. Niezależnie jednak od wybranego rodzaju rury, bardzo ważne jest, by posiadała ona wzmocnioną konstrukcję zewnętrzną. Jest to bardzo ważne, aby podczas jej umieszczenia w kanale z pomocą głowicy, nie dochodziło do jej uszkodzenia, lub choćby rozszczelnienia. Główną zaletą związaną z krakingiem jest bowiem fakt, że wszystkie czynności, związane z naprawą danej instalacji podziemnej, są wykonywane za pośrednictwem odpowiedniej głowicy. To pozwala na uniknięcie konieczności rozkopywania jezdni, aby w ten sposób uzyskać dostęp do uszkodzonego odcinka instalacji podziemnej, oraz uniknięcie konieczności zapłaty bardzo wysokich kosztów, związanych z położeniem nowej nawierzchni chodnika, czy naprawą uszkodzonego przez wykop budynku.

Znaczenie bezwykopowych metod naprawy różnych instalacji stale rośnie. Jest to związane z faktem, że jest to sposób na uniknięcie bardzo wysokich kosztów, powiązanych na przykład z uszkodzoną przez wykop nawierzchnią, czy naruszoną konstrukcją budynku. Ważne, by wybrać taką metodę, która jest najbardziej wielozadaniowa.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z treścią, która widnieje na stronie www.wermmer-przewierty.pl!