You are currently viewing Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

Kryzys energetyczny w 2022 roku skłonił wiele osób do zmiany źródła ogrzewania. Wzrost liczby sprzedanych pomp ciepła był ponad dwukrotny w porównaniu do roku 2021. Duży wpływ na takie działania miały unijne, rządowe i samorządowe programy pomocowe, które finansowały część kosztów związanych z taką inwestycją.

W 2023 roku także można skorzystać z programów pomocowych

pompa ciepła Stopień pomocy zależy od rodzaju programu, a także statusu majątkowego osób, które się o nią ubiegają. Dofinansowanie czyni inwestycję znacznie bardziej opłacalną. Pierwszą znaczną różnicą w 2023 roku jest rozszerzenie programu Mój Prąd w edycji piątej o dofinansowanie do zakupu pompy ciepła. Wcześniej możliwe było jedynie uzyskanie dotacji do fotowoltaiki. Program ma wystartować w drugiej połowie kwietnia 2023 roku. W przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze dotacja ma wynosić do 4,4 tysiąca złotych. Zakup pompy ciepła powietrze-woda będzie dofinansowany w wysokości 12,6 tysiąca złotych dla urządzeń bez podwyższonej efektywności i do 19,4 tysiąca złotych dla źródeł ciepła o podwyższonej efektywności. Inwestorzy planujący montaż gruntowej pompy ciepła mogą liczyć na dotację na poziomie do 28 tysięcy złotych.

pompy ciepłaW ramach programu Mój Prąd można będzie uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła i fotowoltaikę w kwocie do 58 tysięcy złotych. Inwestorzy często rozważają taki zakup jak pompa ciepła do nowego domu – wysokie dofinansowanie czyni tę inwestycję znacznie bardziej opłacalną. W przypadku nowych budynków można wziąć udział w programie Moje Ciepło. Obecna edycja dotyczy budynków powstałych po pierwszym stycznia 2021 roku. Dom musi posiadać podwyższony standard energetyczny. Dla tegorocznych wniosków wartość zapotrzebowania na energię nieodnawialną takiego budynku nie może przekroczyć 55 kWh na metr kwadratowy w skali roku. Kwota dotacji mieści się w zakresie od 7 do 21 tysięcy złotych. Najwyższa dotacja dotyczy gruntowych pomp ciepła. Udział w programie nie jest uzależniony od progu dochodowego. W ramach modernizacji termicznej budynku można wziąć udział w programie Czyste Powietrze. Wartość dofinansowania jest zależna od rocznego dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Nieprzekroczenie dochodu rocznego na poziomie 135 tysięcy złotych uprawnia do podstawowego poziomu dofinansowania. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym nie przekracza 1090 zł, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 90% kosztów inwestycji.