You are currently viewing Charakterystyka czyszczalni do kukurydzy

Charakterystyka czyszczalni do kukurydzy

W 2022 roku w Polsce powierzchnia przeznaczona pod uprawę kukurydzy przekroczyła 1,2 miliona hektarów. Szacuje się, że zebrano około 8,3 miliona ton kukurydzy przeznaczonej na ziarno. Po zebraniu kukurydzy trzeba ją starannie oczyścić, a następnie posortować. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem czyszczalni bębnowych.

Wialnia do kukurydzy

niezawodna czyszczalnia do kukurydzyUrządzenia przeznaczone do oczyszczania kukurydzy wykorzystuje się w wytwórniach pasz dla zwierząt, indywidualnych gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach produkujących nasiona. Dobra czyszczalnia do kukurydzy musi być trwała, niezawodna i nieskomplikowana. Dzięki temu może służyć przez długi czas, a jej naprawy oraz obsługa nie stanowią problemu dla użytkowników. Czyszczalnie służą zarówno do oczyszczania, jak i segregacji kukurydzy. Urządzenie składa się z dwóch zasadniczych elementów – separatora powietrznego oraz bębnowego. Pierwszy element odpowiada za wstępne oczyszczenie kukurydzy. Lekkie zanieczyszczenia są odrzucane poprzez strumień powietrza przechodzący przez ziarno. Wywiewaniu ziarna zapobiega specjalny regulator, który dopasowuje moc strumienia powietrza. Zanieczyszczenia odprowadzane są do zbiornika na odpady stałe lub wywietrznika. Za pomocą strumienia powietrza wykonuje się oczyszczanie wstępne.

zadbana kukurydzaWysokiej jakości niezawodna czyszczalnia do kukurydzy musi posiadać separator bębnowy. W nim odbywa się główne czyszczenie. Ziarno przechodzi przez kolejne bębny, które pozwalają usunąć zabrudzenia o różnych frakcjach. Na tym etapie ziarno kukurydzy jest także poddawane podziałowi ze względu na grubość. Wielkość usuwanych zabrudzeń zależy od perforacji sit w bębnach. Dzięki specjalnemu rozdzielaczowi możliwe jest wyłącznie wstępne oczyszczanie przy pomocy separatora powietrznego. Rolnicy preferują czyszczalnie, które posiadają 3 lub 4 sita. Na wydajność urządzenia wpływają takie parametry jak powierzchnia sit, średnica bębna oraz wielkość komory separatora. Ziarno o większym poziomie wilgotności zmniejsza wydajność czyszczalni. Urządzenie przystosowane do oczyszczania kukurydzy można wykorzystać także do pracy z innymi ziarnami.

Wydajność podczas czyszczenia pszenicy może być nawet dwukrotnie wyższa, niż w przypadku kukurydzy. Czyszczalnie wykonuje się ze stali, która dodatkowo zabezpieczana jest przed korozją za pomocą cynku i lakieru proszkowego. Elementy, które mają bezpośredni kontakt z ziarnem wykonuje się ze stali nierdzewnej, co zapobiega korozji. Obsługa czyszczalni nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień.