You are currently viewing Liczne zastosowania wikliny

Liczne zastosowania wikliny

Wiklina, czyli młode pędy kilku gatunków wierzby, znana jest głównie jako materiał do wyplatania trwałych i eleganckich koszy i mebli, szczególnie tarasowych i wózków dziecięcych. Jej mniej znane zastosowania to m. in.: faszyna w regulacji cieków wodnych i umacnianiu brzegów; produkcja płyt pilśniowych i celulozy; pozyskiwanie salicyny i garbników z kory; jest sadzona, aby zapobiegać erozji gleby. Jest również wysokoenergetycznym materiałem opałowym.

Jako materiał do spalania wiklina jest biomasą, to znaczy że jej produkcja i spalanie nie szkodzą środowisku. Energię z niej uzyskuje się poprzez:

  • bezpośrednie spalanie
  • współspalanie – czyli dodawanie jej do innego paliwa, np. węgla
  • produkcja granulatu lub brykietu, który następnie zostanie spalony
  • gazyfikacja – prowadząca do pozyskania bardzo energetycznego gazu opałowego.

gałązki wierzby

wiklina

kosze wiklinowe

dziekco w wózku z wikliny