You are currently viewing Zasady BHP podczas pracy na rusztowaniu

Zasady BHP podczas pracy na rusztowaniu

Nie bez powodu prace na wysokości są obciążone największym ryzykiem wypadków. Wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do bardzo poważnego w skutkach wypadku, dlatego podczas realizacji prac na rusztowaniu należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP. Nie powstały one po to, aby utrudniać pracę, ale by chronić zdrowie i życie osób wykonujących swoje obowiązki oraz tych, które mogą znaleźć się niedalekim sąsiedztwie realizowanych zadań.

Używane rusztowanie Plettac

rusztowania plettacNa co w takim razie warto zwracać uwagę podczas wykonywania robót na wysokości? Na bezpieczeństwo prac wykonywanych na wysokości wpływ ma bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest poprawny montaż rusztowania. Osoby zajmujące się wznoszeniem aluminiowej konstrukcji tymczasowej powinny zadbać o to, aby wszystkie elementy były ze sobą trwale połączone. W przypadku rusztowań fasadowych bardzo ważne jest to, aby zastosować odpowiednią liczbę kotew oraz nie rezygnować z desek krawężnikowych. Wystarczy bowiem chwila nieuwagi, aby młotek, śrubokręt czy nawet gwoździe ześlizgnęły się z platformy roboczej i stanowiły zagrożenie dla tych osób, które znajdą się w pobliżu prowadzonych prac. Nawet niewielki element spadający z dużej wysokości może stanowić śmiertelne zagrożenie, dlatego wszystkie elementy konstrukcji powinny być zamontowane jeszcze przed rozpoczęciem innych robót.

rusztowania plettacWiele firm kupuje rusztowania Plettac w niskiej cenie, często wcześniej używane. Jeśli jakiegoś elementu brakuje, konieczne jest jego uzupełnienie – w przeciwnym razie dalsze prowadzenie robót nie powinno dojść do skutku. Kiedy mamy pewność, że tymczasowa konstrukcja jest już gotowa, możemy rozpocząć jej eksploatację. Na tym etapie także należy przestrzegać zasad BHP. W wielu przypadkach przyczyną wypadków jest rutyna oraz nieuwaga pracownika. Dlatego zawsze to osoby pracujące na wysokości powinny zwracać uwagę na swoje bezpieczeństwo. Niedozwolone jest wspinanie się po rusztowaniu, skakanie z podestów roboczych, bieganie po nich czy ich używanie w czasie bardzo niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Bezpieczeństwo rusztowania zawsze powinno zostać potwierdzone przez osobę upoważnioną do wydawania niezbędnych opinii. Kierownik budowy, po zakończeniu wznoszenia aluminiowej konstrukcji, na której ułożone są platformy robocze, powinien dokonać odbioru technicznego.

Sprawdzeniu podlega jakość połączeń, kompletność systemu, sposób zamontowania kotew oraz sposób oparcia elementów na podłożu. Jeśli wszystko jest w porządku, przegląd powinien zakończyć się wpisem do dziennika budowy, albo sporządzeniem specjalnego protokołu odbioru.