You are currently viewing Rodzaje wag wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu

Rodzaje wag wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu

Istnieje wiele rodzai wag, między innymi dostępne są wagi kolejowe dynamiczne bądź statyczne, a także wagi najazdowe, samochodowe. Wagi statyczne przeznaczone są do wykonywania pomiarów masy wagonów kolejowych, które są nieruchome, natomiast dynamiczne wagi kolejowe dokonują pomiaru masy składu oraz poszczególnych wagonów znajdujących się w ruchu.

Waga najazdowa – kontrola masy załadunku

waga samochodowaDynamiczna waga stanowi konkurencję dla wag statycznych, ponieważ nie wymaga zatrzymania się pociągu, jak i nie wpływa negatywnie na płynność przejazdu składu kolejowego. Waga kolejowa w większości konstruowana jest w oparciu o betonowe konstrukcje prefabrykowane, jednak na rynku dostępne są także wagi stalowe. Zarówno pomosty, jak i wanny fundamentowe wykonuje się w profesjonalnych formach. Skutkuje to uzyskaniem jak najwyższej jakości prefabrykatu oraz znacznie skraca czas prac montażowych. Prefabrykaty wykonywane są najczęściej z betonu zbrojeniowego o wysokim gatunku. Materiał ten jest niezmiernie odporny oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak również chemicznych. To zapewnia możliwość ciągłej eksploatacji , bez potrzeby wykonywania konserwacji, jak i remontów wagi. Wagi samochodowe doskonale sprawują się w wielu gałęziach przemysłu.

waga kolejowaUżywane są między innymi w przemyśle samochodowym, hutniczym, jak również wykorzystuje się je w wielu skupach. Waga najazdowa jest niezwykle wygodna w użytkowaniu, ponieważ nie wymaga rozładunku danego towaru, lecz możliwe jest zważenie go już na naczepie pojazdu. Wagi najazdowe fantastycznie nadają się również do ważenia wózków widłowych bądź paletowych wraz z towarem, który się na nich znajduje. Waga samochodowa znajduje się również w każdej stacji kontroli pojazdów oraz niekiedy spotkać ją można na postojach dla samochodów towarowych lub przy przejazdach granicznych. Zastosowanie wag kolejowych, samochodowych, a także wielu wag przemysłowych tworzy niesamowicie szybko rozrastającą się, indywidualną branżę przemysłu. Firmy zajmujące się produkcją wag, codziennie ze sobą konkurują. Usprawniają działanie wag, jak i wyposażają je w nowoczesne urządzenia pomiarowe, jak również specjalne, elektroniczne oprogramowania, które dostosowane są odpowiednio do rodzaju branży oraz przemysłu, w jakim będą one wykorzystywane.

Najazdowe wagi samochodowe najczęściej produkowane są ze stali, zapewnia to im możliwość pracy w warunkach wysokiego zanieczyszczenia oraz w miejscach, gdzie występują płytko umiejscowione wody gruntowe. Dzięki wszelkim zaletom wag, branża ta ma duże szanse na dynamiczny rozwój.

Tekst powstał w oparciu o informacje ze strony www.kalisto.pl