You are currently viewing Rodzaje systemów asekuracji dachowej

Rodzaje systemów asekuracji dachowej

Wypadki podczas wykonywania pracy niestety nadal nie należą do rzadkości. Dzieje się tak dlatego, że nie stosujemy się do obowiązujących przepisów i zasad, których celem jest przecież zapewnienie nam bezpieczeństwa, a nie utrudniane wykonania zadania czy niepotrzebne wydłużanie czasu, potrzebnego na realizację inwestycji. Zwłaszcza prace na wysokości wiążą się z ryzykiem poważnego w skutkach wypadku, dlatego konieczne jest stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przede wszystkim do głosu własnego rozsądku, który podpowiada nam, by zastosować w tym celu odpowiedni system asekuracji dachowej.

Systemy asekuracji dachowej – właściwości

System ten dzieli się na środki ochrony indywidualnej oraz elementy w postaci balustrad i świetlików, służących do zabezpieczenia krawędzi poszycia. Te drugie stanowią ochronę dla wszystkich pracowników przebywających na dachu, zabezpieczając całą jego powierzchnię. Jest to podstawowe zabezpieczenie, wymagane przez przepisy BHP, którego nie może zabraknąć podczas każdej pracy, prowadzonej na wysokości. Natomiast do środków ochrony indywidualnej zalicza się systemy linowe, które mogą występować w formie poziomej oraz pionowej. W skład poziomej asekuracji wchodzą słupki asekuracyjne, rozciągnięte wzdłuż krawędzi dachu, które mogą ograniczać dostęp lub zatrzymać spadanie. Stosuje się je najczęściej na dachach płaskich lub o niewielkim stopniu nachylenia. Z kolei systemy pionowe znajdują zastosowanie podczas prowadzenia prac przy kominie, antenie lub w przypadku bardzo stromego dachu. Kluczowym elementem tego rodzaju zabezpieczenia jest prowadnica, która porusza się po rozciągniętej linie asekuracyjnej wraz z pracownikiem, nie ograniczając swobody jego ruchów.

Przepisy określają, że konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń podczas prowadzenia prac powyżej wysokości jednego metra. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, kiedy wykonujemy zadanie na powierzchni, która z każdej ze stron otoczona jest ścianą, stabilnym przeszkleniem lub inną barierą, która stanowi ochronę samą w sobie i skutecznie zabezpiecza pracownika przed upadkiem. Wówczas bez znaczenia jest wysokość, na jakiej wykonywane jest zadanie. We wszystkich pozostałych przypadkach odpowiednie zabezpieczenie jest niezbędne.

Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo pracownika w trakcie wykonywania zadań jest kwestią niezwykle ważną, jeśli nawet nie najważniejszą, a skutki upadku z wysokości kilku lub kilkunastu pięter mogą mieć bardzo nieprzyjemne skutki, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, który nie zadbał o udostępnienie środków ochrony.